Annonsbladet Börsen

Redan 1988 kom det första Annonsbladet Börsen ut i Reklamhusets regi. Det har gått från att vara ett annonsblad i A5-format, tryckt i svart/vitt med några röda och gula inslag.

Idag ger vi ut en tidning var 14:e dag i format och papperskänsla som en tabloid. Känslan av det lokala är viktigt för oss och våra kunder. Många uppskattar att få en tidning gratis med samhällsinformation och erbjudanden från sina lokala butiker. Tidningen ligger gärna kvar på köksbordet.