Kontaktuppgifter:

Postadress: Högboleden 41, 774 61 Avesta
Telefon: 0226-858 58, 070-526 53 50
E-post: roger@reklamhusetiavesta.se

Annonsproduktion/ateljé:

Pia Olsson, 0226-85 855
pia@reklamhusetiavesta.se
Mia Flood, 0226-85 858
mia@reklamhusetiavesta.se

Fakta:

Utgivning: Var 14:e dag
Upplaga: 11 800 exemplar, delas som gruppförsändelse
Distribution: Gratis till samtliga hushåll i Fagersta, Norberg, Skinnskatteberg och Riddarhyttan.
Sättning & Original: Från egen ateljé
Tryck: Markbladet
Ansvarig utgivare: Reklamhuset i Avesta AB
www.reklamhusetiavesta.se